Säätiö tarvitsee strategian

Säätiöiden rooli suomalaisen tieteen ja taiteen rahoittamisessa sekä yhteiskunnan uudistumisessa on merkittävä. Säätiöiden merkitys on korostunut etenkin yhteiskunnallisten murrosten aikana. 

Nyt muutosvauhti on kiihtymässä. Yhteiskunnan tukipilareiden tehtävä on ennakoida, miten muutokset vaikuttavat niiden omaan toimintaan ja määritellä sen jälkeen haluttu suunta.
 

Säätiöiden tarkoitus on kirjattu sääntöihin, mutta tarkoituksen toteuttaminen voi muuttua ympäröivän yhteiskunnan muutosten myötä. 

Oman roolin, merkityksen ja toimintatapojen analysoimiseen tarvitaan strategia. Se on suunnitelma, jonka avulla määritellään toiminnalle tavoite ja keinot sen saavuttamiseksi. Tämä sivusto on tarkoitettu avuksi ja inspiraatioksi kaikille suomalaisille säätiöille. Se tarjoaa tietoa siitä, mitä strategiatyö tarkoittaa säätiölle, sekä työkaluja prosessin eri vaiheisiin.  Sivusto on syntynyt kahden toisiaan lähellä olevan säätiön, Tekniikan Edistämissäätiön ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön oman strategiatyön myötä. Molemmat haluavat tällä työllä vahvistaa säätiöiden kansallista roolia ja edistää säätiöiden välistä yhteistyötä. 

 

Strategiatyön opas

Työkalu

 

Säätiöt tämän sivuston takana

 

Toteutus

MindMill Network

Visuaalinen  suunnittelu
ysi-ysi