top of page
ETUSIVU
ETUSIVU

Säätiö tarvitsee strategian

Säätiöiden rooli suomalaisen tieteen ja taiteen rahoittamisessa sekä yhteiskunnan uudistumisessa on merkittävä. Säätiöiden merkitys on korostunut etenkin yhteiskunnallisten murrosten aikana. 

Nyt muutosvauhti on kiihtymässä. Yhteiskunnan tukipilareiden tehtävä on ennakoida, miten muutokset vaikuttavat niiden omaan toimintaan ja määritellä sen jälkeen haluttu suunta.
 

Säätiöiden tarkoitus on kirjattu sääntöihin, mutta tarkoituksen toteuttaminen voi muuttua ympäröivän yhteiskunnan muutosten myötä. 

Oman roolin, merkityksen ja toimintatapojen analysoimiseen tarvitaan strategia. Se on suunnitelma, jonka avulla määritellään toiminnalle tavoite ja keinot sen saavuttamiseksi. Tämä sivusto on tarkoitettu avuksi ja inspiraatioksi kaikille suomalaisille säätiöille. Se tarjoaa tietoa siitä, mitä strategiatyö tarkoittaa säätiölle, sekä työkaluja prosessin eri vaiheisiin.  Sivusto on syntynyt kahden toisiaan lähellä olevan säätiön, Tekniikan Edistämissäätiön ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön oman strategiatyön myötä. Molemmat haluavat tällä työllä vahvistaa säätiöiden kansallista roolia ja edistää säätiöiden välistä yhteistyötä. 

OPAS

Strategiatyön opas

Näin pääset alkuun

 

Säätiöiden strategiatyötä varten koottu opas on käyttökelpoinen manuaali kaikille, jotka suunnittelevat säätiön tulevaisuuden suuntaa ja pohtivat sen roolia, merkitystä ja toimintatapoja. Opas perustelee myös, miksi strategia-ajattelu on säätiöille tarpeellista tässä ajassa. Manuaali sopii niin hallitusten kuin säätiön asiamiesten ja muiden säätiötyötä tekevien käyttöön.  

 

opas.png

Työkalu

Oikopolku strategiaan

 

Tästä kuvasta näet strategiatyön eri vaiheet. Työkalu ohjaa kysymään jokaisessa työn vaiheessa tiettyjä kysymyksiä. Vastaukset ovat kullekin säätiölle erilaisia, ja riippuvat säätiön tarkoituksesta, sen toimintaympäristön muutoksesta, tavoitteista ja resursseista. 

 

 

tool.png
vaiheet.png
TYÖKALU

Säätiöt tämän sivuston takana

YHTEYDET
tt100_logo_black-1.png

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö edistää teknologiateollisuuden uudistumista ja tulevaisuuden kilpailukykyä. Rahoitamme kunnianhimoisia hankkeita, jotka kehittävät alan koulutusta, tutkimusta ja innovaatioympäristöä. Säätiö perustettiin vuonna 2003, kun Teknologiateollisuus ry täytti sata vuotta. Sen jälkeen olemme myöntäneet yhteensä 115 miljoonaa euroa avustuksia ja lahjoituksia Suomen teknologiateollisuutta uudistaviin avauksiin. Suurin panostuksemme on ollut Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston pääomittaminen yhteensä 64 miljoonalla eurolla. 

https://techfinland100.fi

 

tes_logo_fi_sininen.png

Tekniikan edistämissäätiö tukee tekniikan alan koulutusta ja tutkimusta Suomessa. Säätiö perustettiin vuonna 1949 osana Teknillisen korkeakoulun 100-vuotisjuhlallisuuksia. Säätiön perusti yli 60 teollisuuden ja talouselämän merkittävää yhtiötä, organisaatiota ja henkilöä. Tekniikan edistämissäätiöllä on aina ollut tärkeä rooli tekniikan tukijana Suomessa. Säätiö on historiansa aikana ollut mukana kansallisesti tärkeissä tutkimus- ja teknologiahankkeissa, kuten televisiotoiminnan käynnistäjänä Suomessa 1950-luvulla.

http://tekniikanedistamissaatio.fi

 

bottom of page